Biber trailer

Een parallel lopend project is een reconstructie van een aanhanger, waar de Biber in de tweede wereldoorlog op vervoerd werd. Deze zal eventueel worden gebruikt om een Biber naar een evenement of wissel expositie te rijden en zo ook geëxposeerd kan worden.

Er is hiervoor een “donor” aanhanger gevonden, een “Seitenkipwagen” van Lindner uit 1937, De wagen heeft als basis soort gelijkende assen, wielen en bouwwijze. De firma Lindner A.G. bouwde in der tijd ook de speciale aanhangers voor de Biber. Van deze Aanhanger zijn eveneens geen gegevens of tekeningen meer. Nieuwe componenten zullen worden nagemaakt van foto’s en meetbare bodemvondsten.

_57b