3-D fotografie

3-D fotografie, of eigenlijk 3-D fotogrammetrie, gaan we gebruiken voor expositie doeleinden en de website.

Deze methode wordt gebruikt om luchtfoto’s passend aan elkaar te koppelen door overeenkomende punten van verschilenden foto’s overeen te laten komen. Om een 3-D beeld te verkrijgen van een opject moeten er vele foto’s gemaakt worden, die vervolgens in de computer aan elkaar gekoppeld worden. Bezoekers kunnen dan een object van alle kanten bekijken.