Nieuws

Hoek van Holland, 5 Mei 1990.

Aan de pier van Hoek van Holland is een éénmans duikboot van het type Biber gevonden. Na Baggerwerkzaamheden kwam een Drijflichhaam  bovendrijven en spoelde aan land. Na inspectie door de Koninklijke Marine stelde men vast dat het om een drijflichaam van beinvloedingsmijn ging. Door een verse breuk aan het drijflichaam was het duidelijk dat er waarschijnlijk eine mijn in de buurt lag. Marineduikers zochten het gebied af en vonden de Biber, zijdelings langs de Biber bevonden zich de vermoede mijn en een torpedo.